Make your own free website on Tripod.com

kategori skrip
:: permainan
:: navigasi
:: semakan input
:: tarikh dan masa
:: lain-lainkomuniti
.. artikel
.. sumbangan
.. sumber rujukan
.. penulis


semakan input | dua kotak senaraiPilihan pada kotak senarai pertama mempengaruhi pilihan pada kotak senarai kedua. Sesuai untuk memaparkan jenis barangan/pilihan mengikut kategori tertentu.

Pilih satu nilai dari kotak senarai negeri dan perhatikan nilai pada kotak senarai daerah berubah. 
   
Negeri
Daerah
 
Kod Contoh

Salin skrip di bawah (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di dalam perisian editor HTML anda (Notepad atau Frontpage). Simpan fail sebagai 2senarai.htm.