Make your own free website on Tripod.com

kategori skrip
:: permainan
:: navigasi
:: semakan input
:: tarikh dan masa
:: lain-lainkomuniti
.. artikel
.. sumbangan
.. sumber rujukan
.. penulis


semakan input | membandingkan antara dua tarikhSecara logiknya, tarikh mula tidak boleh lebih besar daripada tarikh tamat. walaubagaimanapun, kesilapan dalam memasukkan tarikh yang betul kerap berlaku. atasinya dengan skrip berikut:  

Tarikh mula 
Tarikh tamat

 
Kod Contoh

Salin skrip di bawah (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di dalam perisian editor HTML anda (Notepad atau Frontpage). Simpan fail sebagai banding_tarikh.htm.