Make your own free website on Tripod.com

kategori skrip
:: permainan
:: navigasi
:: semakan input
:: tarikh dan masa
:: lain-lainkomuniti
.. artikel
.. sumbangan
.. sumber rujukan
.. penulis


semakan input | check semua checkboxKotak check (checkbox) membolehkan pengguna membuat memilih nilai yang disediakan dengan menandakan(check) pada kotak check tersebut. sekiranya pengguna ingin memilih semua nilai yang disediakan, mereka perlu menandakan kotak check itu satu persatu. Gunakan skrip berikut untuk memudahkan pengguna memilih semua nilai kotak check. 
hasil kiriman: Khairul Khazimah Mohd Yusoff

 
Pilihan satu
Pilihan dua
Pilihan tiga
Pilihan empat
pilih semua batal pilihan
 
Kod Contoh

Salin skrip di bawah (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di dalam perisian editor HTML anda (Notepad atau Frontpage). Simpan fail sebagai cbox.htm.