Make your own free website on Tripod.com

kategori skrip
:: permainan
:: navigasi
:: semakan input
:: tarikh dan masa
:: lain-lainkomuniti
.. artikel
.. sumbangan
.. sumber rujukan
.. penulis


tarikh dan masa | kalendar peristiwaKalendar dibawah akan memaparkan cuti-cuti umum di Malaysia untuk tahun 2001.
skrip asal oleh : Kevin Illsen 
Kod Contoh

Pindahturun fail berikut: kalendar_event.zip dan baca panduan yang terdapat di dalam readme.txt.