Make your own free website on Tripod.com

kategori skrip
:: permainan
:: navigasi
:: semakan input
:: tarikh dan masa
:: lain-lainkomuniti
.. artikel
.. sumbangan
.. sumber rujukan
.. penulis


semakan input | kotak input tersembunyiPilihan lain-lain biasanya digunakan untuk memasukkan input yang tidak disenaraikan di dalam kotak senarai(listbox). Bagaimanakah untuk mengetahui apakah nilai sebenar bagi pilihan lain-lain ini? Cuba skrip di bawah.

Sila pilih 'Lain-lain' daripada kotak senarai.
 
Kod Contoh

Salin skrip di bawah (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di dalam perisian editor HTML anda (Notepad atau Frontpage). Simpan fail sebagai kotak_sembunyi.htm.