Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

ARAHAN PELAYAR (BROWSER)
Contoh

1) menggunakan perkataan

Back

Forward

Refresh

Print

2) menggunakan gambar

Penggunaan
1) menggunakan perkataan
    - Back : <a href="javascript: window.history.go(-1)">Back</a>
    - Forward : <a href="javascript: window.history.go(1)">Forward</a>
    - Refresh : <a href="javascript: window.location.reload()">Refresh</a>
    - Print : <a href="javascript: window.print()">Print</a>
2) menggunakan gambar
    - Back : <a href="javascript: window.history.go(-1)"><img src="..."></a>
    - Forward : <a href="javascript: window.history.go(1)"><img src="..."></a>
    - Refresh : <a href="javascript: window.location.reload()">
                   <img src="..."></a> 
    - Print : <a href="javascript: window.print()"><img src="..."></a>
    * Gantikan "..." dengan nama fail gambar anda. 
* Tidak semua pelayar menyokong arahan ini. sekiranya anda menghadapai masalah, gunakan sahaja arahan yang sedia ada di pelayar anda!