Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MENGHADKAN INPUT TEXTAREA (penulis asal : Nannette Thacker)
Contoh
Cuba masukkan input melebihi 100 karakter ke dalam textarea berikut: 

perkataan yang tinggal

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu borang dan namakannya test.
Bina satu kotak input berjenis textarea dan namakannya sebagai txtA.

Tambah arahan berikut:

<textarea name=txtA onkeyup="textCounter(this,document.test.T1,100)" onkeyup="textCounter(this,document.test.T1,100)"></textarea>
Bina satu kotak input berjenis teks dan namakannya sebagai ab.

Tambah arahan berikut:

<input type=text name=T1 value="100" onfocus="this.blur()"
Penerangan:
1) textCounter(this,document.test.T1,100)
    - gantikan document.test dengan document.nama_borang
    - gantikan T1 dengan nama kotak teks yang memaparkan perkataan yang
      tinggal
    - 100 boleh digantikan dengan bilangan maksimum perkataan yang
      dibenarkan.
2) onfocus="this.blur()"
    - arahan ini digunakan supaya nilai di dalam kotak teks tidak bolah ditukar.
    
Cara ini dapat mengelakkan pengguna memasukkan input melebihi had yang dibenarkan.