Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MENU ROLLOVER TANPA MENGGUNAKAN GAMBAR
Contoh

Gerakkan tetikus anda pada menu d bawah:

 menu
 skrip-skrip
 sumbangan
 sumber rujukan
 biodata penulis
Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu table.
 
Tambah arahan berikut dalam <td>:

<td onmouseover="cellover(this)" onmouseout="cellout(this)" height="22" width="150" bgcolor="#ccccCC"></td>

Letakkan kod berikut di antara <td> dan </td>:
<a href="www.himpunanjavascript.cjb.net">himpunanjavascript</a>
 
Gantikan www.himpunanjavascript.cjb.net dan himpunanjavascript dengan laman dan teks pilihan anda.
 
Contoh kod untuk menu di atas:
<table>
<tr>
<td height="22" width="150" bgcolor="#999999">
<font face="Verdana" size="2" color="white"><b>&nbsp;menu</b></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td onmouseover="cellover(this)" onmouseout="cellout(this)" height="22" width="150" bgcolor="#ccccCC">
&nbsp;<a href="skrip.htm"><font face="Verdana" size="2">skrip-skrip</font></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td onmouseover="cellover(this)" onmouseout="cellout(this)" height="22" width="150" bgcolor="#ccccCC">
&nbsp;<a href="sumbangan.htm"><font face="Verdana" size="2">sumbangan</font></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td onmouseover="cellover(this)" onmouseout="cellout(this)" height="22" width="150" bgcolor="#ccccCC">
&nbsp;<a href="sumber.htm"><font face="Verdana" size="2">sumber
rujukan</font></a> </td>
</tr>
<tr>
<td onmouseover="cellover(this)" onmouseout="cellout(this)" height="22" width="150" bgcolor="#ccccCC">
&nbsp;<a href="biodata.htm"><font face="Verdana" size="2">biodata
penulis</font></a> </td>
</tr>
</table>
* Saya masih lagi mencari cara untuk membolehkan skrip ini berfungsi di pelayar lain selain Internet Explorer. Sekiranya anda tahu bagaimana untuk berbuat demikian, hantarkan kepada saya melalui borang ini.