Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

CHECK/UNCHECK SEMUA NILAI DALAM CHECKBOX
Contoh

Pilihan Satu

Pilihan Dua

Pilihan Tiga

Pilihan Empat

Pilihan Lima
pilih semua  batal pilihan
Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu borang dan namakan form1.
Bina sebanyak mana checkbox yang anda mahu tetapi pastikan setiap satu checkbox dinamakan dengan nama yang sama. Untuk contoh di atas, saya menggunakan C1.  
Gunakan arahan berikut untuk check semua checkbox:

<a href:"javascript:pilih(document.namaborang.namacheckbox)>Pilih semua</a>

Untuk contoh di atas, arahannya adalah seperti berikut:

<a href:"javascript:pilih(document.form1.C1)">Pilih semua</a>

Gunakan arahan berikut untuk uncheck semua checkbox:

<a href:"javascript:batal(document.namaborang.namacheckbox)>Batal pilihan</a>

Untuk contoh di atas, arahannya adalah seperti berikut:

<a href:"javascript:batal(document.form1.C1)">Batal pilihan</a>

* Skrip ini biasanya digunakan di dalam aplikasi emel seperti yahoo dan hotmail.