Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MEMAPARKAN TARIKH HARI INI
Contoh

Tarikh hari ini ialah

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Untuk memaparkan tarikh hari ini, taipkan kod berikut di dalam <body>:

<p><script language="javascript">papar_tarikh()</script></p>

Ubahsuai skrip mengikut citarasa anda. Selamat mencuba.
* Bolehkah anda mengubahsuai skrip yang diberikan untuk memaparkan tarikh mengikut takwim Islam?