Make your own free website on Tripod.com
// left:300 maksudnya adalah menunjukan posisi 300 pixel dari kiri
 

Senarai kategori: 

JAM AUTOMATIK (penulis asal: BRIANT)
Contoh
Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod HTML anda.
Masukkan kod berikut ke dalam <body>:

<span id="go" style="position: absolute; left:200; top:100"></span>

Tukar left:200 dan top:100 dengan koordinat pilihan anda. 
Sekiranya anda ingin memaparkan hanya masa tanpa perkataan pagi atau petang, tukar kod berikut:

movingtime = ""+ hours + ":" + minutes + ":" + seconds + " " + dn + "";

dengan kod ini:

movingtime = ""+ hours + ":" + minutes + ":" + seconds + "";

di dalam kod javascript yang diberi.
Skrip ini walaubagaimanapun hanya memaparkan masa di dalam format 12 jam.
* Skrip ini telah diubahsuai daripada skrip asal seperti yang digunakan di Polimaqzone.