Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

JAM BUTANG (penulis asal: Michael Tartaglia)
Contoh

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu borang dan satu butang di dalam kod html anda.
Contoh:
<form name=test>
<input type=button name=jam>
</form>
Gunakan arahan berikut di dalam <body>:
<body onload="clock()">
* Selain daripada butang, skrip ini boleh juga digunakan ke atas input kotak teks. Caranya dengan menggantikan kod yang diberi:

document.test.jam.value = time;

dengan kod mengikut format berikut:

document.nama_borang.nama_kotak_input.value = time;

Hasilnya

Selamat mencuba.