Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

JAM MANUAL (penulis asal: Kurt Grigg)
Contoh
Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di dalam perisian pengarangan HTML anda.
Untuk menukar kedudukan jam, tukar kod berikut:

Ypos=100 - (ketinggian)
Xpos=300 - (kelebaran)
Gantikan nombor yang diberi dengan koordinat pilihan anda.
* Skrip ini hanya berfungsi untuk pelayar Netscape dan Internet Explorer versi 4.o dan ke atas.

sumbangan: