Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MENGIRA HARI
Contoh
Masukkan tarikh yang sah ke dalam tarikh mula dan tarikh tamat.
Tarikh Mula
Tarikh Tamat
Jumlah Hari
Skrip

Kod HTML

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Gunakan kod html yang diberikan.

Anda boleh juga menggunakan fungsi onBlur pada kotak input Tarikh Tamat:

<input type="text" name="tamat" onBlur="kira_hari(document.test.mula.value,document.test.tamat.value)">

Selamat mencuba.