Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MELIHAT KOD SUMBER (penulis asal: Nicolas)
Contoh

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu butang dan gunakan arahan berikut:

<input type=button value='lihat sumber" onclick="lihat()">

Skrip ini hanya membolehkan anda melihat kod HTML.
*   Cara lain untuk melihat kod sumber ialah melalui arahan pelayar iaitu klik view dan pilih sourse(IE) atau page_source(Netscape).