Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

INPUT MATAWANG (penulis asal: cyanide_7)
Contoh
Masukkan input nombor tanpa tanda koma dan tekan tukar:

 

 

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu borang dan namakannya test.
Bina satu kotak input berjenis teks dan namakannya sebagai contoh.

Bina satu kotak input berjenis butang. Gunakan arahan berikut pada butang tersebut:

onClick="format_matawang(document.test.contoh)"

Anda juga boleh menukar format menerusi arahan onBlur. Gunakan arahan berikut pada kotak input contoh:

<input type=text name=contoh onBlur="format_matawang(this)">

Cara ini akan membolehkan input ditukar sebaik sahaja pengguna meninggalkan kotak teks contoh.
* Kod di atas hanya sah untuk nilai maksima 999 billion.