Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MENU DROP DOWN (penulis asal: Ricocheting) 
Contoh
1. menggunakan butang
2. tanpa butang
Penggunaan
1. untuk navigasi menggunakan butang 
Taipkan kod berikut ke dalam kod butang:

<input type="button" value="masuk" onClick= "location=document.test.drop1.options[document.test.drop1.selectedIndex].value;" value="GO">

Gantikan test dengan nama form yang anda gunakan dan drop1 dengan nama drop down yang anda gunakan.
2. untuk navigasi tanpa butang
Taipkan kod berikut ke dalam kod select:

<select name="drop2" onChange= "location=document.test.drop2.options[document.test.drop2.selectedIndex].value;" value="GO">

Gantikan test dengan nama form yang anda gunakan dan drop2 dengan nama drop down yang anda gunakan.

* Dapatkah anda membuat navigasi dengan membuka tetingkap baru?