Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MENU YANG BERGERAK MENGIKUT SCROLLBAR(skrip asal oleh:maximus)
Contoh

Gerakkan scrollbar dan perhatikan menu di sebelah kiri pelayar (browser) anda!

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.

Gantikan nilai menui[i] dengan nama link yang ingin anda gunakan.
menui[0]="   SKRIP-SKRIP";
menui[1]="   SUMBANGAN";
menui[2]="   SUMBER RUJUKAN";
menui[3]="   BIODATA PENULIS";
menui[4]="   LAMAN HADAPAN";

Gantikan nilai-nilai berikut menikut kesesuaian:
var menuwidth=150
var offsetleft=10
var offsettop=90

menuwidth untuk kelebaran menu
offsetleft untuk jarak menu dari kiri pelayar(browser)
offsettop untuk jarak menu dari atas pelayar

Gantikan nilai menui[i] dengan nama link yang ingin anda gunakan.
menui[0]="   SKRIP-SKRIP";
menui[1]="   SUMBANGAN";
menui[2]="   SUMBER RUJUKAN";
menui[3]="   BIODATA PENULIS";
menui[4]="   LAMAN HADAPAN";

Gantikan nilai menul[i] dengan alamat link yang ingin anda gunakan.
menul[0]="skrip.htm";
menul[1]="sumbangan.htm";
menul[2]="rujukan.htm";
menul[3]="biodata.htm";
menul[4]="main.htm";

Gunakan kreativiti anda untuk menyesuaikan menu yang bergerak ini dengan laman web anda.