Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

EFEK MESIN TAIP (penulis asal: Tarjei Davidsen)
Contoh

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di dalam perisian pengarangan HTML anda.
Ubah mesej di dalam fungsi textlist dengan mesej anda sendiri.  
 

tl = new textlist(

"Efek mesin taip di dalam laman web? Wow!",

"Skrip ini adalah hasil usaha dan kreativiti Tarjei Davidsen.",

"Skrip ini juga boleh didapati di http://javascript.internet.com.",

"Mesej di dalam kotak ini boleh diubahsuai mengikut keperluan dan kreativiti anda.",

"Pastikan anda menyertakan kredit kepada pemilik asal apabila anda menggunakan skrip ini."

);

 

Pastikan setiap mesej dimulakan dengan tanda " dan diakhiri dengan tanda ".
* Skrip asal diperolehi daripada The JavaScript Source. Pastikan kredit yang sewajarnya diberkan kepada pemilik asal iaitu Tarjei Davidsen.