Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

PRELOADER (penulis asal: Brian Gosselin)
Contoh

Dapatkah anda melihat preloader ketika anda memasuki laman ini?

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara kod HTML anda.
Gantikan nilai pemboleh ubah berikut:
var imagenames=[ 'b.jpg','test.gif','welcome.gif' ];

kepada
var imagenames=[ 'nama_fail_gambar1.gif','nama_fail_gambar2.gif','nama_fail_gambar3.gif' ];

Anda boleh juga menggunakan fail gambar berformat .jpg.
* Fungsi preloader ini ialah untuk memastikan semua gambar yang digunakan di laman anda telah dimasukkan ke dalam cache pelayar. Sekiranya gambar tersebut sudah berada di dalam cache pelayar, anda tidak akan dapat melihat bar preloader ini. Skrip ini sesuai digunakan sekiranya laman anda menggunakan banyak gambar atau gamabr-gambar bersaiz besar.