Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MEMBUAT SCROLLBAR SENDIRI (penulis asal : Dan Steiman)
Contoh
Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Gantikan nilai pada scrollFirstPage dengan nama laman anda. Perhatian: pastikan laman yang hendak anda gunakan mengikut format yang disediakan (lihat format laman default.)
Tambah kod berikut di dalam <body>:

<body onload="init()">

Salin skrip di bawah (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara <body> dan </body> kod html anda.

Format laman default.

Salin skrip di bawah (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan <head> kod html anda.

Tambah kod berikut di dalam <body>:

<body onload="parent.scrollResize();">

Tambah kod berikut selepas <body>:

<DIV ID="scrollTextDiv"></DIV">

Masukkan kod html anda di antara <DIV ID="scrollTextDiv"> dan </DIV">
* Sekiranya anda menghadapai masalah atau ingin mengetahui bagaimana skrip ini boleh diubah untuk memaparkan halaman lain pada kotak teztarea yang sama, hubungi saya di rastali@catcha.com.