Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

INPUT KAD PENGENALAN BARU
Contoh
Masukkan nombor kad pengenalan baru yang salah:

 

 

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu borang dan namakannya test.
Bina satu kotak input berjenis teks dan namakannya sebagai contoh.

Bina satu kotak input berjenis butang. Gunakan arahan berikut pada butang tersebut:

onClick="check_ic(document.test.contoh)"

Anda juga boleh membuat semakan menerusi arahan onBlur. Gunakan arahan berikut pada kotak input contoh:

<input type=text name=contoh onBlur="check_ic(this)">

Cara ini akan membolehkan input disemak sebaik sahaja pengguna meninggalkan kotak teks contoh.
* Kod di atas hanya sah selagi nombor kad pengenalan baru menggunakan format 999999-99-9999.