Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MENERIMA HANYA INPUT NOMBOR
Contoh
Masukkan input:

 

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu borang dan namakannya test.
Bina satu kotak input berjenis teks dan namakannya sebagai contoh.

Bina satu kotak input berjenis butang. Gunakan arahan berikut pada butang tersebut:

onClick="mesej(document.test.contoh)"

* Terdapat satu lagi cara yang lebih mudah iaitu menggunakan isNaN iaitu

Gunakanlah kod yang diberi dengan bijak.