Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

SERANGAN SEMUT! (penulis asal: Mike Hall)
Contoh

Skrip

Pindahturun fail berikut: semut.zip  

Penggunaan
Buka semut.zip menggunakan perisian WinZip. Terdapat dua fail di dalam semut.zip iaitu semut.html dan folder Gambar. Simpan kedua-dua fail di dalam folder yang sama.
Skrip semut.html berbeza dengan skrip yang digunakan di dalam laman ini di mana untuk semut.html, serangan semut akan bermula sebaik sahaja laman dibuka. Untuk membolehkan serangan semut bermula apabila sesuatu butang diklik, buang arahan berikut dalam semut.html.

<BODY OnLoad="init()">

dan gantikan dengan arahan berikut:

<BODY>

Bina satu butang dan gunakan arahan berikut:

<input type=button name="b1" value="mula" onclick="init()">

* Cuba anda tambahkan bilangan semut yang mengerumuni kursor tetikus anda.
   Selamat mencuba.