Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MEMASUKKAN NILAI DARI SATU SENARAI KE SENARAI YANG LAIN 
Contoh
Pilih satu nilai dari senarai satu dan klik tambah.

senarai satu

senarai dua

 

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu borang dan namakannya test.
Bina satu kotak senarai dan namakannya sebagai D1.

Bina satu lagi kotak senarai dan namakannya D2. Gunakan arahan berikut:

<select name="D2" id=1 size=5>

* Perhatikan perbezaan di antara kotak senarai menggunakan id=1 dengan kotak senarai tanpa id=1.

Bina dua butang; tambah dan buang.
Pada butang tambah, gunakan arahan berikut:

<input type="button" name="tambah" value="tambah" onClick="add()">

Pada butang buang, gunakan arahan berikut:

<input type="button" name="buang" value="buang" onClick="remove()">

Semoga berjaya.