Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MEMAPARKAN TARIKH BERDASARKAN INPUT HARI YANG DIBERI
Contoh
Masukkan tarikh dan bilangan hari yang sah ke dalam kotak yang berkenaan
Tarikh 
Hari
Tarikh Baru
Skrip

Kod HTML

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Gunakan kod html yang diberikan.

* Kod ini telah dibuat dengan mengambilkira beberapa semakan input seperti format tarikh dan input hari. Cuba anda masukkan input yang salah ke dalam kotak-kotak yang berkenaan.
Selamat mencuba.