Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MEMBUKA TETINGKAP BARU
Contoh
1. menggunakan butang
2. menggunakan teks buka tetingkap
Skrip

Penggunaan
1. untuk membuka tetingkap baru menggunakan butang 
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Untuk membuka tetingkap baru, taipkan kod berikut di dalam <body>:

<input type=button value=tunjuk onClick="buka()">

2. untuk membuka tetingkap baru menggunakan teks
Taipkan kod berikut di dalam <body>

Ubahsuai skrip mengikut citarasa anda. Selamat mencuba.

<A HREF="javascript:void(window.open('baru.htm', '',
'width=150,height=150'))">buka tetingkap</A>

* Perhatian: boleh juga disertakan alamat penuh URL tetingkap untuk dibuka. Contohnya : window.open('www.catcha.com.my',...