Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

PAPAN KEKUNCI (penulis asal : Evan Nemerson)
Contoh : gunakan kekunci berikut untuk menaip nama anda.

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu borang dan namakan form.

<form name=form></form>

Bina satu textarea di antara <form> dan </form>dan namakan text.

<p align=center><textarea name=text rows="10" cols="50"></textarea></p>

Salin skrip di bawah (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </textarea> dan </form> kod html anda.

Gunakan BACKSPACE untuk memadamkan perkataan terakhir yang anda taip dan CLEAR untuk memadamkan semua perkataan yang anda telah taip.
* Bolehkah anda mengubahsuai kod yang diberi supaya ia boleh menggantikan semua fungsi pada papan kekunci?