Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

MENUKAR INPUT KE HURUF BESAR/KECIL
Contoh

Masukkan huruf di dalam kotak berikut:

 

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu borang dan namakan test.
Bina satu kotak teks dan namakan T1.
Tambah arahan berikut:

<input type=text name=T1 onkeyup="tukar(this)">

Untuk menukar input ke huruf kecil, tukar fungsi tukar(val) seperti berikut:

 val.value = val.value.toLowerCase();

* Cara ini akan dapat memformat input yang dimasukkan pengguna sebaik sahaja pengguna mula menaip. Selamat mencuba.