Make your own free website on Tripod.com
 

Senarai kategori: 

INPUT WAJIB
Contoh
Klik pada butang Lihat Contoh.

 

Skrip

Penggunaan
Salin skrip di atas (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di antara </title> dan </head> kod html anda.
Bina satu borang dan namakannya test.
Bina satu kotak input berjenis teks dan namakannya sebagai contoh.

Bina satu kotak input berjenis butang. Gunakan arahan berikut pada butang tersebut:

onClick="mesej(document.test.contoh.value)"

* Cuba gunakan butang berjenis submit pula. Kod ini biasanya digunakan untuk memastikan pengguna telah mengisi kesemua input wajib sebelum sesuatu borang dihantar. Selamat mencuba.