Make your own free website on Tripod.com

kategori skrip
:: permainan
:: navigasi
:: semakan input
:: tarikh dan masa
:: lain-lainkomuniti
.. artikel
.. sumbangan
.. sumber rujukan
.. penulis


permainan | susun nomborSusun nombor-nombor yang disusun berselerak mengikut susunan yang betul. Untuk menggerakkan nombor, klik pada nombor bersebelahan petak yang kosong.
skrip asal oleh: Roger Oney


 
Kod Contoh

Pindahturun fail ini berikut: tile.zip dan baca panduan yang terdapat di dalam readme.txt.