Make your own free website on Tripod.com

kategori skrip
:: permainan
:: navigasi
:: semakan input
:: tarikh dan masa
:: lain-lainkomuniti
.. artikel
.. sumbangan
.. sumber rujukan
.. penulis


semakan input | menggantikan karakterKarakter-karakter seperti &, ', dan > yang dimasukkan sebagai input seringkali memberi masalah untuk diproses. untuk mengatasi masalah ini, tukarkan dahulu karakter ini dengan karakter lain. Untuk contoh di bawah, semua karakter ' akan digantikan dengan tanda /.

 
Kod Contoh

Salin skrip di bawah (klik pilih semua, klik kanan pada skrip dan pilih Copy) dan tampalkan di dalam perisian editor HTML anda (Notepad atau Frontpage). Simpan fail sebagai wajib.htm.